Nyheter
News

kallan medverkar i "Liverapport från fem länder – Nuläget och framtiden"


Företag har påverkats runt om i världen av Corona krisen. Onsdagen den 27 maj 2020 medverkar kallan partner Christina Griebeler i en livesändning där du får veta mer om hur det ser ut på marknader som USA, Kina, Norge, Tyskland och UK, nu när flera länder har börjat lätta på sina Corona restriktioner. Frågor som kommer att tas upp är bl.a. följande: Hur har länderna påverkats och hur har regeringar och företag hanterat krisen? Vad händer nu och framåt? När kan gränserna öppnas? Eventet arrangeras av Regional exportsamverkan i Västmanland, Örebro län, Östergötland och Värmland i samarbete med Almi.

Mer information samt möjlighet till anmälan finns här: Liverapport från fem länder – Nuläget och framtiden