Om oss
Var vi kommer ifrån

Speciell expertis för tysk-nordisk affärsjuridik


kallan är en affärsjuridisk byrå med svenska rötter. Vårt team av erfarna jurister var fram till hösten 2016 verksamma för den ledande skandinaviska byrån Mannheimer Swartling och utgjorde dess tyska verksamhet. Denna verksamhet har kallan tagit över och bedriver den i form av en oberoende byrå.

Vår struktur är nationell men vi tänker och arbetar internationellt. Vi har en överskådlig storlek men lyfter blicken för ett brett perspektiv. Våra jurister arbetar i integrerade team, har gedigen utbildning och bred internationell erfarenhet. En av våra kollegor är dubbelt kvalificerad som tysk Rechtsanwältin och svensk advokat.

Från våra kontor i Berlin och Frankfurt arbetar vi för klienter i hela Tyskland. Vi har ett stort nätverk av kollegor i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige och är på så sätt även en direktkontakt för tyska företag på deras väg in i Norden.

Om oss
Var vi kommer ifrån

kallan har efter 25 år övertagit Mannheimer Swartlings verksamhet i Tyskland. Många av våra jurister är mycket förtrogna med Skandinavien, talar ett skandinaviskt språk och har enastående kunskap om tysk-skandinaviskt affärsliv. Vi är stolta över denna bakgrund och med kallan bygger vi vidare på denna samma modell. Vi har genom åren konstaterat att tyska, nordiska och globala företag uppskattar vårt sätt att arbeta, ett sätt som står för tydliga rekommendationer, öppen kommunikation och praktiska lösningar. Vårt erbjudande öppnar vi nu även för en bredare klientkrets.

 

Vår bakgrund speglas också i namnet: kallan härleds från det svenska ordet „källan". Detta står för vårt ursprung men också för klarhet i vårt arbetssätt.

Vad vi står för

kallans jurister står för integritet och hög kvalité när det gäller juridisk rådgivning. Med vår rådgivning vill vi hjälpa klienter att uppnå hållbara resultat och strävar samtidigt efter ett långsiktigt perspektiv i samarbetet med dem. För våra nordiska klienter ser vi oss inte bara som juridiska rådgivare, utan även som dörröppnare till den tyska marknaden, dess affärskultur, seder och bruk. Vi vill vara praktiskt tänkande rådgivare där klientens mål alltid står i fokus.

 

kallan är en så kallad „True Partnership" byrå. Detta innebär att byråns inkomster fördelas enligt en transparent modell lika mellan delägarna och inte efter den enskildes prestationer. Detta säkerställer att den bäst lämpade medarbetaren arbetar med det aktuella ärendet. Modellen True Partnership präglar oss även som företag och arbetsgivare. Öppen kommunikation och ett nära samarbete i team är viktigt för oss och upplevs även som mycket positivt av av klienterna i ärendehanteringen. Vår öppna företagskultur involverar även våra medarbetare och gagnar balansen mellan yrkes- och privatliv där vi vill erbjuda samma möjlighet till framgång och karriär för samtliga medarbetare.

Vad vi kan göra för er

Hos kallan kommer klienten i första hand. Vi erbjuder högsta juridiska kompetens i kombination med ett resultatorienterat arbetssätt. Ni vänder er till oss med komplexa frågeställningar där vi vill ge tydliga råd. Ett förtroendefullt samarbete med er står i fokus. Hit hör i första hand tillgänglighet, därutöver är service, projekt management, effektivitet och transparenta faktureringsmodeller av stor vikt.

 

Med vår breda affärsjuridiska kompetens kan vi stötta er i transaktioner, den löpande verksamheten, förhandlingar och tvistelösningar på vägen fram till väl avvägda lösningar.