News
News

Seminars in Västerås, Örebro and Linköping on 3 and 4 October 2019


kallan contributes to seminars in Västerås, Örebro and Linköping on 3 and 4 October 2019

Doing business in Germany: kallan contributes to seminars in Västerås, Örebro and Linköping on 3 and 4 October 2019.

 

Find more information and the opportunity for registration here:

 

Seminarium om att göra affärer i Tyskland – Västerås 3 oktober 2019

 

Seminarium om att göra affärer i Tyskland – Örebro 3 oktober 2019

 

Seminarium om Tyskland som marknad – Linköping 4 oktober 2019