Jurister
Profil

Dr. Christina Griebeler, M.I.C.L.
Rechtsanwältin,
Advokat (Sverige), Partner


Christina Griebeler biträder sedan flera år nordiska och tyska företag samt internationella koncerner verksamma i olika branscher liksom investerare, leverantörer av finansiella tjänster och banker. Med hennes behörighet som såväl tysk Rechtsanwältin som svensk advokat är hon väl förtrogen med både det tyska och det nordiska rättsväsendet och med båda affärskulturer.

 

Christina Griebeler leder vår verksamhet inom området för Bank- och finansrätt. Hon bistår våra klienter i alla finansrättsliga ärenden inklusive regulatoriska frågeställningar. Christina Griebeler förfogar dessutom över särskild erfarenhet när det gäller gränsöverskridande fusioner, särskilt inom den finansiella sektorn. Hennes kompetens och rådgivning omfattar även obeståndsrätt och uppdrag avseende Allmän affärsjuridik, i synnerhet när det gäller etableringar på den tyska marknaden.

 

Utöver hennes advokatverksamhet är Christina Griebeler ordförande i Sveriges advokatsamfunds Utlandsavdelning och styrelsemedlem i Tysk-Nordiska Juristföreningen.

T +49 - 69 - 97 40 12 - 39

M +49 - 172 - 677 53 72

christina.griebeler@kallan-legal.de

Dr. Christina Griebeler, M.I.C.L.
Publikationer och föreläsningar

Föreläsningar

  • Föreläsning „Upphovsrätt och handel med fokus på Tyskland" inom ramen för ett seminarium anordnat av Patent- och registreringsverket, PRV, och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening den 23 januari 2020
  • Workshop „Yrkesetiska grundregler avseende advokaters korrespondens – en jämförelse inom EU / landsrapport Sverige" inom ramen för Internationella samfundsdagen 2018 i Frankfurt am Main
  • Föreläsning „Gränsöverskridande fusioner" inom ramen för Tysk-Nordiska Juristföreningens Höstkonferens 2018 i Innsbruck (tillsammans med Oliver Cleblad)